PT Studio A & S esittäytyy

Antsu

Studion ”A”  Anneli ”Antsu” Nieminen ja

”S” Susanna ”Susku” Sammalvaara

 

Antsu

Pitkäaikainen liikunta-alan yrittäjä, tanssinut kuusi vuotiaasta saakka mm. balettia ja kilpaillut lattareissa, jossa saavuttanut SM-hopeaa. 

 

Antsun koulutus

🔹 Lisensoitu ja auktorisoitu Personal Trainer

🔹 Lisensoitu ravinto-ohjaaja

🔹 Liikunnan ammattitutkinto

🔹 Lisensoitu kuntosalivalmentaja

🔹 Lisensoitu kahvakuulaohjaaja

🔹 Lisensoitu Poundfit®️ -ohjaaja (PoundPro)

🔹 Lisensoitu Salsation®️ -ohjaaja

🔹 Running Trainer

🔹 FoamRoller™️ -ohjaaja

🔹 Yoga Flex™️ -ohjaaja

 

Toiminut myös taitoluistelukoreografina ja valmentajana sekä tanssinopettajana.

Susku

Susku

Pitkäaikainen ja monipuolinen ravitsemisalan kokemus, toiminut myös pitkään ravitsemisalan opettajana.

 

Suskun koulutus

🔹 Lisensoitu ja auktorisoitu Personal Trainer

🔹 Lisensoitu ravinto-ohjaaja

🔹 Lisensoitu kuntosalivalmentaja

🔹 Lisensoitu kahvakuulaohjaaja

🔹 Lisensoitu Zumba®️ -ohjaaja

🔹 Lisensoitu Poundfit®️ -ohjaaja (PoundPro)

🔹 Lisensoitu Salsation®️ -ohjaaja

🔹 Kick & Punch & Squat®️ -ohjaaja

🔹 Running Trainer

🔹 FoamRoller™️ -ohjaaja

🔹 Yoga Flex™️ -ohjaaja

🔹 BodyFlow™️ kehonhuolto

🔹 Restonomi

🔹 Ravitsemisalan opettaja

 

Toiminut pitkään myös mm. ravitsemisalan opettajana sekä kokkina

Löydät meidät myös Europan Register of Exercise Professionals rekisteristä

Uusi tietosuojakäytäntö astuu voimaan 25.5.2018!

Tietosuojaselosteemme

Rekisterin nimi: PT Studio A & S asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Toiminimi Anneli Nieminen ja BALANCE -Personal Training & Ravinto-ohjaus

Rekisteristä vastaavat henkilöt: Anneli Nieminen ja Susanna Sammalvaara

 

1 Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne yksilöiden henkilötietoihin liittyvät toimenpiteet ja käytännöt, joita toteutamme toiminnassamme. Tietojen kerääjänä ja käyttäjänä toimii PT Studio A & S, voidaksemme tarjota asiakkaillemme soveltuvia palveluja/ palvelukokonaisuuksia sekä arvioida niiden vaikuttavuutta asiakkaan kanssa sovitulla tavalla ja aikavälillä. 

 

2 Miten tietoja kerätään?

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen perustana on suostumus, sopimus tai oikeutettu etu. Pääosin tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Joissakin tapauksissa perustieto eli asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/ tai sähköpostiosoite voidaan saada myös kolmannen osapuolen tai toimijan (esim. toisen Personal Trainerin kautta, asiakkaan työpaikan TYHY-toiminnan yhteydessä tai esim. että henkilö saa valmennuspaketin lahjaksi sukulaiseltaan). Alaikäisen lapsen kohdalla tarpeelliset tiedot kerätään hänen huoltajiltaan (pl. netin yhteydenottolomake, jolloin ensitieto saadaan henkilöltä itseltään). Yritysasiakkailta, yhdistyksiltä, kunnilta ja kaupungeilta kerätään yrityksen, yhdistyksen, kunnan tai kaupungin nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, osoite, laskutustiedot, Y-tunnus.

 

Voimme  kuvata ja/ tai videoida Personal Trainingin yhteistreenejä asiakkaan/ asiakkaiden ohjaustarkoituksiin, kuvamateriaalia voidaan myös julkaista markkinointitarkoituksiin nettisivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram. Kuvauslupa pyydetään osallistujilta ja alaikäisten kyseessä ollessa lupa pyydetään huoltajilta. Kukin asiakas voi kieltäytyä kuvauksesta sekä myös pyytää poistamaan jo julkaistun kuvan/ videon niin halutessaan. 

 

2.1 Nettisivujen yhteydenottolomake

Lähettäessäsi yhteydenottopyynnön tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, keräämme siinä antamasi tiedot kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä muut lomakkeeseen kirjaamasi tiedot. Nämä tiedot tallentuvat sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu salasanoin ja ne ovat ainoastaan PT Studio A & S:n Personal Trainereiden (jäljempänä PT:t) käytettävissä. Ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella hyväksyt tietojen tallentamisen järjestelmään. 

 

2.2 Asiakkaan esitiedot -lomake

Kunkin valmennuksen alussa asiakas täyttää Asiakkaan esitiedot -lomakkeen, johon hän kirjaa henkilötietonsa sekä liikkumis- ja ruokailutottumuksensa sekä perusterveydentilansa liittyviä tietoja, joita Personal Trainerit käyttävät suunnitellessaan asiakkaalle henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman ohjelmineen. Lomake arkistoidaan ja säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla varmistetussa tilassa ja ne ovat ainoastaan PT:den käytettävissä.

 

Lomakkeessa kerättäviä tietoja ovat:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • taustatiedot arkiaktiivisuudesta
  • taustatiedot liikuntatottumuksista
  • taustatiedot ruokailutottumuksista
  • taustatiedot mahdollisista sairauksista tai vammoista, jotka voivat vaikuttaa valmennuksen aloittamiseen ja/ tai toteutukseen
  • sekä asiakkaan asettamat tavoitteet valmennukselle

 

 

2.3 Sopimus valmennuksesta

Jokaisesta valmennuksesta laaditaan kirjallinen sopimus, jossa ovat kirjattuna perushenkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) lisäksi valmennuksen sisältö, kesto ja hinta sekä eriteltynä asiakkaan ja valmentajan vastuut ja velvollisuudet sekä sopimuksen ehdot. Sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. PT Studio A & S:n sopimuskappale arkistoidaan ja säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla varmistetussa tilassa. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakas sitoutuu valmennukseen ja luovuttamaan valmennuksen kannalta oleelliset tiedot ja mahdolliset muutokset PT:den käyttöön.

 

2.4 Kuntokartoitus ja ruokapäiväkirjan analyysi

Jotta PT:t pystyvät laatimaan asiakkaalle hänen kuntotasoaan vastaavan liikuntasuunnitelman ja/ tai ravinto-ohjauksen, asiakkaalle tehdään sen hetkisen lähtötason selvittämiseksi kuntokartoitus ja ruokapäiväkirjan analyysi. Kuntokartoituksessa tehdään erilaisia lihaskunto- ja liikkuvuustestejä, kehonkoostumus- ja vartalon ympärysmittaukset sekä hapenottokykytesti. Tiedot kirjataan kuntokartoitus -lomakkeeseen kahtena kappaleena, joista toinen jää asiakkaalle ja toinen PT:den käyttöön.  Testit toistetaan tietyin väliajoin valmennuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi ja tulokset kirjataan alkuperäiseen lomakkeeseen. PT:t laativat saatujen tulosten pohjalta asiakkaalle henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kahtena kappaleena, toinen asiakkaalle ja toinen PT:den käyttöön ja sitä säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla varmistetussa tilassa.

 

Ruokapäiväkirjan analyysia varten asiakas pitää ruokapäiväkirjaa muutamia päiviä. PT:t laativat niistä asiakkaalle sähköisen analyysin, jota säilytetään salasanoin turvatussa sähköisessä järjestelmässä.

 

2.5 Valmennuksen maksussa kerättävät tiedot 

Asiakas voi valita maksutavaksi pankki-, luotto- tai Smartum -korttimaksun, jolloin käytämme iZettlen maksupäätettä. Halutessaan suorituksesta maksukuitin kerätään asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/ tai sähköpostiosoite kuitin lähettämistä varten iZettlen maksukorttijärjestelmään. PT Studio A & S ei vastaa iZettlen järjestelmästä. Asiakas voi maksaa laskun myös laskulla, jolloin laskutustiedot ovat kirjattuna edellä mainittuun sopimukseen.

 

3 Ryhmäliikunnassa kerättävät tiedot

Ryhmäliikunnassa kerättäviä tietoja ovat asiakkaan nimi, joka kirjataan asiakkaan sarjakorttiin. Mikäli asiakas maksaa kertamaksulla tai Smartumin liikuntaseteleillä nimitietoa ei kerätä tai kirjata. Asiakas voi maksa ryhmäliikunnan kertamaksun tai sarjakortit myös pankki-, luotto- tai Smartum -kortilla. Käytössämme on iZettlen maksupääte ja halutessaan suorituksesta maksukuitin kerätään asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/ tai sähköpostiosoite kuitin lähettämistä varten iZetlen maksukorttijärjestelmään. PT Studio A & S ei vastaa iZettlen järjestelmästä.  

Voimme  kuvata ja/ tai videoida ryhmäliikuntatuntejamme asiakkaan/ asiakkaiden ohjaustarkoituksiin, kuvamateriaalia voidaan julkaista myös markkinointitarkoituksiin nettisivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram. Kuvauslupa pyydetään osallistujilta ja alaikäisten kyseessä ollessa lupa pyydetään huoltajilta. Kukin asiakas voi kieltäytyä kuvauksesta sekä myös pyytää poistamaan jo julkaistun kuvan/ videon niin halutessaan. 

 

 

4 Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja sisältäviä edellä esitettyjä asiakirjoja valmennuksen ajan eli niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tarpeettomat/ vanhentuneet asiakirjat hävitetään asiaankuuluvasti tai voidaan luovuttaa asiakkaalle hänen niin halutessaan. Joitakin tietoja ja dokumentteja voidaan säilyttää kauemmin, siltä osin kun esimerkiksi kirjanpitolaki tai muu vastaava sitä edellyttää. 

 

 

5 Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Asiakkaan tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella kolmansille osapuolille ainoastaan esim. tietyn palvelun tai sen osan alihankinnan ja/ tai tarpeellisen konsultaation ollessa tarpeellista. Tällöin asiasta sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen.

 

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain tai määräyksen noudattamisen vuoksi. PT Studio A & S ei luovuta tai myy tietoja kolmansien osapuolten markkinointi tai muuhun vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja ei myöskään luovuteta EU - ja/ tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

6 Tietojen paikkansa pitävyys ja asiakkaan oikeudet 

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen paikkansa pitävyydestä ja ajantasaisuudesta. Asiakkaalla on oikeus tarkista mitä tietoja hänestä on kirjattu, oikaista mahdolliset virheet/ puutteet sekä peruuttaa suostumus ja poistattaa tiedot valmennuksen päätyttyä.

  

Tietosuojakäytännössä sekä sen soveltamisessa noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

 

Päivitetty 24.5.2018